معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: اعتبارات ملی آسفالت راه‌های روستایی حذف شده و اعتبارات محدود استانی هم جوابگو نیست.

عباس زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی  گفت: اعتبارات ملی راه‌های روستایی از سال ۹۹ حذف شده است و منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های راهداری روستایی باید از محل اعتبارات استانی تأمین شود.

او افزود: خراسان جنوبی استانی پهناور با روستا‌های زیاد است و اعتبارات دولتی برای آسفالت و نگهداری راه‌های روستایی بسیار محدود است و باید از اعتبارات استانی هزینه شود که این اعتبارات جوابگوی حتی نگهداری راه‌ها نیست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به وجود ۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی بدون آسفالت در استان افزود: آسفالت این حجم از راه‌ها اعتبارات زیادی می‌خواهد.

عباس زاده با بیان اینکه آسفالت هر کیلومتر راه روستایی به حدود ۴ تا ۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع استانی انتظار می‌رود ردیف ملی راه‌های روستایی احیا شود.

او بیان کرد: پارسال ۸۰۰ کیلومتر روکش حفاظتی جاده‌های اصلی و روستایی خراسان جنوبی انجام شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: ۱۷ هزار و ۸۰۰ کیلومتر جاده اصلی، شریانی و روستایی در خراسان جنوبی وجود دارد که عمر بالایی دارند و بیشترشان فرسوده هستند و امسال نیز روکش و ترمیم آن‌ها در اولویت است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور