مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: تحقق حفظ سلامت مردم با اطلاع رسانی شایسته، مناسب و همه جانبه برای آگاهی، اقناع سازی و همکاری مردم درخصوص رعایت پروتکل های بهداشتی صورت می گیرد.

سی و چهارمین جلسه کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات شورای اطلاع رسانی استان با حضور اعضای جلسه برگزار شد.

ناصر نبی زاده در این جلسه به مهم ترین موضوعات مطرح شده در ستاد استانی مدیریت کرونا اشاره کرد و گفت: در جلسه اخیر، تصویب بخشی از شیوه های برخوردی با کسانی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند انجام گرفت. به گفته وی این شیوه نامه در سه بخش برای مسئولین و کارمندان ادارات ، اصناف و بخش عمومی تبیین شده که در تمامی بخش ها رعایت دستورالعمل لازم الاجرا است و در صورت تخلف، مشمول برخورد، اخطار، مجازات و حتی محروم شدن از خدمات عمومی خواهند شد.

نبی زاده با بیان این که رعایت ضوابط و دستورالعمل ها درخصوص برگزاری مراسم عزاداری محرم از دیگر موضوعات مطرح شده بود، عنوان کرد: بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و سخنان رئیس جمهور ، برگزاری مراسم عزاداری باید به شکلی باشکوه و شایسته و با رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی انجام گیرد. لذا نیاز است اطلاع رسانی شایسته، مناسب و همه جانبه برای آگاهی، اقناع مردم و همکاری آنان صورت پذیرد.

وی با اشاره به تاکید استاندار درخصوص تبیین بسته اطلاع رسانی با استفاده از ظرفیت رسانه های مکتوب و فضای مجازی استان و شروع کار قبل از آغاز محرم ، خاطرنشان کرد: مقرر شده است ویژه برنامه ای در این بستر توسط صدا و سیما ساخته و پخش گردد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان این که خوشبختانه با توجه به کوشش پرسنل بهداشت و درمان ، استان در وضعیت قرمز و هشدار نیست، تصریح کرد: استمرار این وضعیت منوط به رعایت پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و تذکر به یکدیگر است.

شایان ذکر است، خوشکام مدیر کمیته اطلاع رسانی شهرستان سرایان نیز از طریق ویدئو کنفرانس، گزارشی از اهم اقدامات انجام شده در راستای مقابله با ویروس کرونا در این شهرستان را ارائه داد.