مدیر کمیته اطلاع رسانی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا با اشاره به اهمیت اهدای خون در این ایام عنوان کرد: با توجه به نگرانی هایی که در زمینه تهیه خون و فرآورده های خونی پس از شروع بیماری کرونا ایجاد شده است ، اطلاع رسانی مناسب به منظور افزایش مشارکت مردم و رفع نگرانی ها در رابطه با انتقال بیماری در مراکز انتقال خون انجام شود.

 سی یکمین جلسه کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات شورای اطلاع رسانی خراسان جنوبی با حضور اعضای جلسه برگزار شد.
مدیر کمیته اطلاع رسانی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در این جلسه به مهم ترین موارد مطرح شده در ستاد استانی مدیریت کرونا اشاره کرد و گفت: طبق آمار اعلام شده ، روند استفاده از ماسک در جامعه افزایشی بوده به گونه ای که اکنون ۶۷ درصد مردم، ۸۵ درصد در ادارات و ۷۲ درصد در صنوف از ماسک استفاده می شود.
وی با بیان این که وضعیت خراسان جنوبی از لحاظ استفاده از ماسک در حال حاضر خوب ارزیابی شده  است، ادامه داد: امیدواریم در روزهای آتی شاهد استفاده همه مردم از ماسک باشیم .
مدیر کمیته اطلاع رسانی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در ادامه با اشاره  به مصوبات ستاد استانی مدیریت کرونا یادآور شد: مقرر شده بود تا بر اساس اعلام وزارت بهداشت، شرایط برگزاری مراسم روز عرفه و عید قربان اطلاع رسانی گردد که این اقدام در سطح رسانه های استان انجام گرفته است . رئیس محترم جلسه ، با توجه به تاکیدات استاندار محترم در ستاد استانی مدیریت کرونا مبنی بر تهیه ماسک ارزان قیمت و نظارت ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف بر مراکز عرضه ماسک، خواستار توجه بیستر اداره کل صمت و اصناف در این حوزه شدند .
در ادامه جلسه قاسمی مدیر کمیته اطلاع رسانی شهرستان سربیشه به ارائه گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده در این شهرستان پیرامون مقابله با ویروس کرونا پرداخت.