اسحاقى نماینده مردم شهرستانهای قاینات وزیرکوه به عنوان عضو و ناظر شورای رفاه و تأمین اجتماعی کشور انتخاب شد

🔸در جلسه علنی امروز چهارشنبه ٣٠ شهریورماه مجلس شورای اسلامی پس از رای گیری در صحن علنی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، سلمان اسحاقى نماینده مردم شهرستانهای قاینات وزیرکوه در مجلس با کسب ١۶۵ رای به عنوان عضو و ناظر شورای رفاه و تأمین اجتماعی کشور انتخاب گردید.
🔸این شورا به ریاست آقای رئیسی رییس جمهور و اعضای آن ، وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، آموزش و پرورش ، راه ، مسکن و شهرسازی ، رفاه ،کار و امور اجتماعی، دفاع ، جهادکشاورزی ، اقتصاد ، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،سه نفر از نمایندگان مجلس می باشد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور