علی رغم اینکه خراسان جنوبی محل رشد و بالندگی شخصیت های بزرگی بوده است ولی متأسفانه خانه و محل زندگی هیچ کدام از این مفاخر تبدیل به موزه نشده است.

 نگاهی که به آثار تاریخی و گردشگری شهرهای دیگر ایران عزیز می‌اندازیم با نام‌هایی چون خانه موزه شهریار، خانه موزه پروین اعتصامی، خانه موزه دکتر حسابی، خانه موزه سیمین و جلال، خانه موزه شهید چمران، خانه موزه شهید مدرس و..آشنا می‌شویم.

خانه‌های محل زندگی بزرگان نام آشنایی که امروزه برای تکریم و بزرگ داشتشان تبدیل به موزه شده و وسایل و لوازم شخصی آنان و یادگارهایی از این نام آوران ایران در آنجا نگهداری می‌شود.

خراسان جنوبی به عنوان مهد علم و تمدن و محل رشد و بالندگی پدر چندین علم چون پرفسور معتمدنژاد، دکتر گنجی و سرداران شهیدی چون شهید فایده، شهید آخوندی و سردار شهید رحیمی و سردار شهید آهنی است.

خانه‌هایی با یادگارهای ارزشمند از بزرگان

اما متأسفانه علی رغم این همه چهره ماندگار و نام آشنا خانه موزه‌ها هنوز در خراسان جنوبی جای خود را باز نکرده و گاه خانه برخی از این بزرگان دچار فرسودگی، تخریب و.. می‌شود و ظرفیتی برای توسعه فرهنگ در وهله اول و گردشگری در وهله دوم از دست می‌رود.

هادی شاه وردی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در این زمینه اظهار کرد: برای تبدیل خانه این بزرگان به موزه دو موضوع از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است نخست اینکه خانواده آن بزرگواران حاضر باشند آثار و ابزار و … متعلق به آن عزیزان را در اختیار ما برای قرار دادن در موزه بدهند.

مؤلفه‌هایی مهم برای ایجاد خانه موزه

وی افزود: نکته دوم و مهمتر مالکین بناها و خانه‌هایی که مفاخر ما در کودکی و یا بزرگسالی در آن زندگی کرده‌اند حاضر به تفاهم با میراث برای واگذاری و.. باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی ادامه داد: البته اصراری برای در ملکیت قرار دادن اموال و بناها به میراث نیست بلکه می‌توان در یک تفاهم با میراث فرهنگی بهره برداری از آن را به ما واگذار کنند.

شاه وردی افزود: البته متأسفانه بسیاری از خانه‌هایی که مربوط به مفاخر ما بوده و در آن زندگی می کرده‌اند فروخته شده ولی در هر حال ما نیز از ایجاد خانه موزه‌های مشاهیر استقبال می‌کنیم.

استقبال میراث از ایجاد خانه موزه

وی یادآور شد: تبدیل کردن خانه پدری و یا در بزرگسالی افراد به موزه مورد مفاخری چون پدران علم، علمای بزرگ، سرداران شهید و.. کسانی که توسط انجمن مفاخر به عنوان یک فخر استان و کشور شناخته شده‌اند، امکان تحقق دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی ادامه داد: قبل از دوران مدیریت من بزرگوارانی در این حیطه تلاش داشته‌اند ولی به نتیجه منجر نشده است.

نوشته و خبر نگار : احمد کاشانی  دبیر سرویس گردشگری و میراث و ا.حسن پور