مدیر کل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی با بیان این که گرایش مردم به سمت سنت برگشته است ، گفت: باید از این فرصت در راستای ترغیب جامعه برای استفاده از نمادها و نشانه های مختص منطقه در نوع پوشش، بهره گیریم.

 مراسم اختتامیه یکصد و هفدهمین جشنواره کشوری و چهارمین جشنواره استانی مد و لباس اسلامی – ایرانی یکشنبه ۲۴ اسفندماه ۹۹ برگزار شد.

عباسعلی بهاری در این مراسم با بیان این که پوشش برخواسته از خصلت های فردی و جمعی است، عنوان کرد: خصلت های فردی بر حسب سلیقه شخصی شکل می گیرند، اما سلیقه جمعی پیامی است که لباس در قالب تن پوش به جامعه می رسد.

وی با اشاره به این که پوشش جامعه ما علاوه بر نشانه های تاریخی ، دارای نشانه های اسلامی نیز می باشد، اضافه کرد: این نگاه ، تنها مختص پوشش بانوان نیست بلکه پوشش آقایان نیز باید مورد رصد و بررسی قرار گیرد.

مدیر کل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری همچنین با بیان این که گرایش مردم به سمت سنت برگشته است ، ادامه داد: باید از این فرصت در راستای ترغیب جامعه برای استفاده از نمادها و نشانه های مختص منطقه در نوع پوشش، بهره گیریم.

بهاری با تاکید بر این که با تنوع طرح می توان به مردم قدرت انتخاب داد، خاطرنشان کرد: جامعه باید زیبایی را در طراحی لباس ها ببیند و آزادانه نسبت به انتخاب این نوع پوشش عمل کند.

به گفته وی همانگونه که با غفلت از موسیقی سنتی، جامعه به سمت موسیقی غربی گرایش پیدا کرد، اکنون نیز بروز خلاء در طراحی پوشاک و در نظر نگرفتن سلیقه جامعه، عواقب جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

مدیر کل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی یادآور شد: خوشبختانه این جشنواره ها گام های آغازین را برای تامین نیاز جامعه برداشته اند اما با ایده آل فاصله بسیاری داریم.

بهاری با بیان این که در کنار جشنواره ها، حامیان مالی، سازمان صمت و کارگاه های تولیدی پوشاک نیز باید فعال شوند، اظهار کرد: حمایت از هنرمندان نیز در قالب این طرح ها محقق می شود.