مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: استفاده از ظرفیت نخبگان و جوانان فعال فرهنگی به منظور تقویت شورای فرهنگ عمومی شهرستان ها در تشکیل تیم های تخصصی و اتدیشه ورز شورای فرهنگ عمومی به منظور اجرایی شدن مصوبات شورا امری ضروری است.

علی فرخنده در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سربیشه با بیان این که یکی از برنامه‌های محوری که مطالبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تاکید نماینده ولی فقیه در استان و استاندار همچنین از برنامه‌های کاری این مجموعه است، ضرورت فعال شدن شورای فرهنگ عمومی در سطح استان و شهرستان‌هاست.
وی تصریح کرد: نکته‌ای که مورد تاکید نماینده ولی فقیه در استان و استاندار نیز قرار گرفته اینکه راهبرد شورای فرهنگ عمومی در سطح استان و شهرستان‌ها این است که جلسه برای جلسه نباشد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان خراسان جنوبی با ارایه توضیحاتی درباره نقشه مهندسی فرهنگی کشور خاطر نشان کرد: در خراسان جنوبی برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی به‌صورت مدون و آماده وجود ندارد، به همین جهت با تبیین نقشه هر دستگاه و جمع‌آوری آن در دبیرخانه که در حال انجام است می‌توان برش استانی سند مهندسی فرهنگی کشور را مشخص کرده و چراغ راه مجموعه‌های فرهنگی استان باشد.
وی با تاکید بر اینکه اولویت‌های فرهنگی نقشه مهندسی دستور کار ما در استان خواهد بود گفت: ۱۰ اولویت فرهنگی در نقشه مهندسی فرهنگی کشور ترسیم شده که آنها را دنبال خواهیم کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی تاکید کرد:شورای فرهنگ عمومی بر اساس وظایف اصلی می بایست در گام اول نسبت به شناخت وضعیت فرهنگی شهرستان اشراف کاملی داشته باشد و به صورت مسئله محور نسبت به تصمیم گیری اقدام نماید.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه باید زمان‌بندی برای جلسات مشخص شود و برنامه‌ مدون و مستمر داشته باشیم اضافه کرد: همه مباحث قابل طرح در این جلسه نیست لذا باید هیات اندیشه‌ورز در کنار شورا داشته باشیم تا مواردی که نیاز به کار تخصصی دارد از نظرات این گروه استفاده شود.
فرخنده در بخش دیگری از سخنانش بر هم افزایی دستگاه های فرهنگی تاکید کرد و  یادآور شد: نهادهای متولی امر فرهنگ و هنر و رسانه در استان کم نداریم که اگر برنامه‌ها به‌صورت موازی انجام شود، اثرگذاری کمتری خواهد داشت و مجموعه‌های متولی فرهنگ به‌صورت فصلی همدیگر را ملاقات کنیم تا بتوان کار هدفمند را دنبال کرد.
وی تصریح کرد: با در کنار هم قرار دادن ظرفیت‌ها و امکانات موجود در نهادهای فرهنگی استان می‌توان کارهای بزرگی انجام داد و فرصت‌های بی شماری پیش رویمان است که می‌توان با اقدام مشترک و تعامل دوسویه به آنها جامه عمل پوشاند و بخشی از کاستی‌های فرهنگی را هم جبران کرد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور