🔹بیکی گفت: به دلیل شیوع بیماری کرونا برنامه های بزرگداشت دهه مبارک فجر باید امسال متفاوت تر و با بهره گیری بیشتر از ظرفیت فضای مجازی برگزار شود.
در “ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر شهرستان نهبندان” اظهار کرد: مشاور وقت امنیت ملی آمریکا، ادعا کرده بود جمهوری اسلامی ایران، سالگرد چهل سالگی انقلابش را نخواهد دید، اما این ادعا، حرف و گزافه ای بیش نبود و امروز در آستانه چهل و دومین سالگرد جمهوری اسلامی هستیم و برنامه ها اجرا خواهد شد.
🔹فرماندار نهبندان با اشاره به تحریم ها و وضعیت سخت شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، گفت: سختی هایی از سوی دشمنان بر مردم و کشور وضع شد که با همراهی خوب مردم پشت سر گذاشته خواهد شد.
🔹بیکی تصریح کرد: دشمن اقداماتی را انجام داده که جزء سرافکندگی برای خودشان چیزی نداشته است.