#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان این که شرایط فعلی میطلبد جریان سازی و برنامه ریزی برای رعایت پروتکل های بهداشتی ، فاصله گذاری های فیزیکی ، استفاده شایسته و صحیح از ماسک، پرهیز از حضور در گردهمایی های غیر ضروری انجام گیرد، ادامه داد: استفاده از ظرفیت روحانیون در این خصوص بسیار اثرگذار خواهد بود.

 بیست و نهمین جلسه کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات شورای اطلاع رسانی خراسان جنوبی برگزار شد.
ناصر نبی زاده با اشاره به این که می توان از روحانیون مستقر در روستاها و ائمه جماعت که با جامعه هدف در ارتباط بوده وکلامشان در مردم نافذ است استفاده کرد، یادآور شد: متون آموزشی و محتوای تولید شده توسط صدا و سیما، خانه مطبوعات، دبیرخانه شورای اطلاع سانی، دانشگاه ها و .. را از طریق این بستر می توان به بخش عظیمی از جامعه منتقل کرد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی خواستار پیگیری ایجاد درگاه های مرتبط با اخبار کرونا در سایت های دستگاه های اجرایی شد و افزود: نیروی انتظامی نیز می تواند شعارهای مرتبط با مقابله با بیماری کرونا ، پیام های بهداشتی و تشویق به استفاده از ماسک و را از طریق سامانه پیامکی خود به اطلاع عموم برساند.
گفتنی است سایر اعضای محترم حاضر در جلسه به ارائه نظرات خود پرداختند و مصوباتی به شرح ذیل تصویب شد.