فرماندار شهرستان خوسف : حوزه رسانه ، حوزه هنر و اثرگذاری بر مخاطب است

؛ دکتر سید علی حسینی در نشست صمیمی با روابط عمومی های سطح شهرستان با بیان اینکه حوزه رسانه حوزه اثر گذاری بر مخاطب است ، اظهار داشت : استفاده از زبان هنر از راهکارهای جذب و اثرگذاری بر مخاطب است.

فرماندار شهرستان خوسف ، با اشاره به ازیاد رسانه ها در عصر حاضر ، به میزان متفاوت اثر گذاری توسط رسانه های مختلف اشاره کرد و تصریح کرد : اثر گذاری با واژگان توسط روابط عمومی ها و رسانه ، مستلزم شوق و انگیزه است.

نماینده عالی دولت با بیان این مطلب که روابط عمومی قلب تپنده هر مجموعه است که عملکرد آن می تواند همه حوزه های تخصصی یک مجموعه را تحت تأثیر قرار دهد ، اظهار داشت : روابط عمومی با تولید محتواهایی در قالب خدمت ، عکس ، تبیین گری ، گزارش و …سازنده محتواهایی است که تفاوت در این مدیریت می تواند منجر به نشان دادن عملکردی متفاوت از یک مجموعه باشد.

فرماندار خوسف در بخشی از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره رئیس جمهور شهید و شهدای خدمت به ویژگی مردمی بودن شهید جمهور اشاره کرد و گفت : آنچه ملت در شخصیت این شهید بزرگوار دید مردمی بودن به معنای واقعی کلمه بود که پس از شهادت ایشان مخالفان نیز به آن اذعان کردند.

حسینی برنامه محور بودن و ریسک پذیری را از دیگر ویژگی های رئیس جمهور شهید برشمرد و اقداماتی نظیر جراحی اقتصادی ، رتبه بندی معلمان ، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و…را از جمله اقداماتی بر شمرد که ناشی از ویژگی ریسک پذیری و نگاه ایشان به آینده کشور دانست.

وی در پایان به نقش تعهد سازمانی در پویایی هر مجموعه اشاره کرد و اظهار داشت : امیدواریم با فهم مدیران نسبت به رسانه ها و انگیزه رسانه شاهد انجام وظیفه خطیر اطلاع رسانی به نحو احسن باشیم.

گفتنی است ؛ در پایان این مراسم روابط عمومی های برتر شهرستان معرفی و از زحمات روابط عمومی های شهرستان با اهدای گل و لوح سپاس تقدیر شد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور