🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: محور و اساس برنامه ریزی های ما باید شعار سال باشد.
ملانوری با بیان این مطلب در همایش فرمانداران استان، ضمن تشکر از اقدامات سال گذشته، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) شعار امسال را “تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها”تعیین کرده اند و فرمانداران مکلفند به عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستان ها، به این شعار در کلیه مسایل اجرایی توجه داشته باشند.
🔹وی با تأکید بر این که محور حرکت و اساس برنامه ریزی های ما باید شعار سال باشد، تصریح نمود: شعار “تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها”باید به عنوان خط مشی و دستورالعملی ویژه در دستور کار قرار گیرد.
🔹به گفته وی؛ ملاک ارزیابی ها هم باید همین عنوان سال باشد.
🔹استاندار با تأکید بر این که مبحث تولید به تولید در حوزه صنعتی محدود و خلاصه نمی شود، گفت: مهمترین کار ما باید هدفمند کردن تولیدات فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی و … و سوق دادن برنامه ها به سمت توسعه باشد.
🔹ملانوری ادامه داد: در حال حاضر مهمترین حلقه مفقوده مهم در توسعه کشور، عدم وجود ارتباط بین محورهای تأثیرگذار در توسعه است لذا ما باید با برنامه ریزی درست بین این حلقه ها رابطه ای قوی برقرار کنیم تا توسعه محقق گردد.
🔹وی متذکر شد: در شرایط فعلی بین کشاورزی و گردشگری، مراکز علمی و صنعت، بهداشت و گردشگری و … ارتباطی وجود ندارد در حالی که ارتباط بین این حوزه ها در کیفیت بخشی تولید و ایجاد ارزش افزوده و در نتیجه توسعه بسیار مؤثر می باشد.
🔹استاندار با اشاره به صحبت هایش در شورای اداری انتهای سال گذشته، گفت: بنا به آن چه در آن جلسه مطرح شد، فرمانداران باید برای سال ۱۴۰۰ برنامه عملیاتی داشته باشند، این برنامه ها بر اساس برش های شهرستانی برنامه های دستگاه های اجرایی بوده، هدف گذاری ها در آن مشخص باشد و کارها نیز بر اساس جدول زمان بندی پیش برود.

🔹ملانوری ادامه داد: هنر ما در برنامه ریزی باید این باشد که محورهای مختلف توسعه را کنار هم قرار دهیم و بین آنها تعامل ایجاد کنیم.
🔹وی متذکر شد: برنامه ریزی ها باید با نگاه به آینده باشد و مسئولان نیز تا لحظه آخر حضورشان درست مثل روز اول باید به کار و تلاش خود ادامه دهند.
🔹به گفته وی؛ پاشنه آشیل خیلی از مسایل، عدم برنامه ریزی است و ما جز با برنامه محور بودن کارها به هدف نمی رسیم.
🔹استاندار راه اندازی ستاد توسعه خاوران را اقدامی در همین راستا برشمرد و گفت: ستاد توسعه خاوران، پایه و اساس حرکتی به سمت توسعه است.
🔹وی تصریح نمود: در قالب برنامه های ستاد توسعه خاوران، ظرفیت ها ، پتانسیل ها و توانمندی های همه حوزه ها در کنار هم قرار می گیرند.
🔹ملانوری تأکید کرد: اقدامات ستاد، محور حرکت های توسعه ای در سال های آینده می باشد.