🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: در اجرای پروژه های اقتصادی و عمرانی، باید انتفاع هلال احمر مدنظر باشد.
ملانوری با بیان این مطلب در جلسه شورای عالی جمعیت هلال احمر کشور خاطر نشان کرد:اجرای طرحها و پروژه هاب شرکت های سرمایه گذاری هلال به جهت تولید ثروت و سرمایه برای هزینه در راستای اهداف هلال احمر، اقدام خوبی است.
🔹وی که به صورت ویدئو کنفرانسی، این جلسه را همراهی می کرد، به وضعیت موقوفات هلال احمر نیز اشاره کرد و اظهار داشت: موقوفات هلال هم از ظرفیت های مناسب برای تولید درآمد هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
🔹استاندار با تأکید بر وضعیت فعالیت موقوفات و شرکت های سرمایه گذاری هلال متذکر شد: طی چند سال گذشته، ریالی از درآمدهای این دو حوزه، عاید هلال احمر نشده که این موضوع باید در شورای عالی بطور جدی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
🔹ملانوری تأکید کرد: فعالیت این حوزه ها نباید به آبرو و اعتبار هلال احمر خدشه ای وارد کند.
🔹وی با بیان این که در پروژه های عمرانی نیز باید صرفه و صلاح هلال احمر لحاظ گردد، گفت: برای اجرای پروژه ها، بازه زمانی تعریف شود و برنامه ریزی و هماهنگی های لتزم با سایر دستگاههای مرتبط انجام شود تا کارهای عملیاتی با شتاب پیش برود و معطل نماند.
🔹استاندار به پروژه های مشارکتی هلال در سطح کشور نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در این پروژه ها، سهم بیشتر باید برای هلال احمر در نظر گرفته شود.
🔹ملانوری خاطر نشان کرد: با عنایت به این که عموم مردم از منافع هلال احمر بهره مند می شوند لذا هر چه درآمد های این مجموعه از پروژه ها بیشتر باشد، سطح خدمات دهی نیز ارتقاء خواهد یافت.
🔹وی تأکید کرد: هنر ما در شورای عالی این است که به سودآوری پروژه بیندیشیم و برای تحقق آن، برنامه ریزی کنیم.