🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: با انرژی دادن و ایجاد انگیزه به کارکنان مجموعه، می توان بازدهی و راندمان کار را ارتقاء بخشید.
ملانوری با بیان این مطلب در نشست هم اندیشی معاون و مدیران حوزه توسعه مدیریت و منابع استانداری خاطرنشان کرد: ما تا نتوانیم رفاه حداقلی را برای نیروی کار فراهم کنیم، چطور می توانیم از او انتظار داشته باشیم که با انگیزه کار کند!
🔹وی تأکید کرد: نیروی انسانی مهمترین سرمایه برای هر حوزه مدیریتی، اجرایی و کاری است.
🔹استاندار به تأثیر دوره های آموزشی بر ارتقاء دانش کاری کارکنان اشاره کرد و گفت: در برگزاری دوره های آموزشی در هر حوزه ای باید اولویت ها در نظر گرفته شوند.
🔹ملانوری افزود: برگزاری دوره های ارتباطات، فن بیان، سخنوری، مدیریت ریسک و … از جمله موارد کاربردی برای کارکنان یک مجموعه می باشد.
🔹وی با تأکید بر این که مدیریت باید برپایه دولت محلی و مدیریت بومی شکل بگیرد، خاطرنشان کرد: آن چه در قالب بخشنامه، دستورالعمل و قانون ، از مرکز کشور، برای ما ارسال می گردد برای همه استان ها یکسان است.
🔹به گفته وی؛ با عنایت به تفاوت هایی که در اقلیم، آداب و رسوم، شرایط زندگی و فرهنگ مناطق مختلف وجود دارد، لذا ما باید در قالب مدیریت محلی، به دنبال بومی سازی این قوانین و بخشنامه ها باشیم
🔹استاندار متذکر شد: مدیریت باید بر پایه نیازها و امکانات موجود باشد و به شکل بومی شده، اجرایی گردد.
🔹ملانوری ادامه داد: در مدیریت منابع، چه اعتبارات و امکاناتی که از طریق دولت در اختیار ما قرار می گیرد، چه ذخایری که به صورت خدادادی از آن بهره مند می شویم، باید صرفه و صلاح استان در نظر گرفته شود.
🔹وی با تأکید بر این که ما باید در مجموعه کاری رشد کنیم، متذکر شد: ما باید راه هایی که رشد ما را پرشتاب تر می کنند، بجوییم و طی کنیم.