ملانوری برای اولین بازدیدهای خود از طرح های عمرانی استان، پروژه های شهرداری بیرجند را انتخاب کرد.
🔹این نخستین رصدها با بازدید از بند دره آغاز شد.
🔹بهسازی تفرجگاه بند دره از پروژه هایی است که بهمن ماه سال گذشته شروع شده و در حال حاضر با همکاری و هم افزایی دستگاه های اجرایی، پیشرفت خوبی دارد و بخش زیادی از زیر ساخت‌های بند دره فراهم شده است.
🔹تعریض محور ورودی، توسعه فضای موجود، ایمن سازی مسیر کمربندی، تأمین روشنایی و آب، نصب آلاچیق و احداث سکو برای ایجاد زیرساخت های گردشگری، ایجاد فضای سبز و… از جمله اقداماتی است که در این مجموعه صورت گرفته است.