استاندار خراسان جنوبی از روستای کلاته بلوچ شهرستان درمیان بازدید کرد. خدمت در استان با حضور معتمدیان معنا یی دیگرپیدا کرده است پس این روزها باید این مردبماند تا سرلوحه دیگرانی باشد که خواهند آمد در آینده

معتمدیان با حضور در جمع مردم کلاته بلوچ از مسایل و مشکلات شان مطلع شد.
🔹مردم کلاته بلوچ در تشریح وضعیت روستا، از مشکلات آبرسانی سیار و لزوم توجه ویژه به پروژه آبرسانی به عنوان اصلی ترین مسایل روستا نام بردند که بعد از پیگیری این موضوع، مقرر شد، موضوع تکمیل پروژه آبرسانی به این منطقه تا دهه فجر به بهره برداری برسد.
🔹نصب کانکس آموزشی هم از دیگر درخواست های مردم این روستا بود که به جهت بررسی کارشناسی به دستگاه مربوطه ابلاغ شد.
🔹اجرای پروژه گازرسانی به ۱۴ مرغداری در نزدیکی روستای کلاته بلوچ نیز در فهرست مطالبات عنوان شده در این بازدید بود.