🔹استاندار خراسان‌جنوبی به بیمارستان امام علی‌(ع) سرایان رفت.
ملانوری در جریان حضور در شهرستان سرایان به بیمارستان امام علی‌(ع) رفت تا از کلینیک در حال ساخت این بیمارستان بازدید نماید.
🔹هدف از بازدید این کلینیک، اطلاع از روند انجام کار، وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه و برنامه ریزی برای تسریع در انجام عملیات اجرایی آن بود.
🔹این پروژه که از محل اعتبارات ملی و به همت خیرین سلامت بنا می شود، ۲۲۰۰ متر مربع مساحت دارد و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در آخرین بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی، در فازهای مختلف اجرا می شود تا به جهت بهره برداری مردم، سریع تر به نتیجه برسد.
این پروژه در حال حاضر ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
🔹استقرار متخصصان و افزایش سطح خدمات درمانی به مردم، از مهمترین اهداف دانشگاه علوم پزشکی استان در راه اندازی این مرکز می باشد.