رستمی دهیار روستای مهدی آباد شهرستان قائن گفت: مدرسه شهید قیاسی ۱۸ سال است که به دلیل نبود حصار به پارکینگ تریلی‌ها تبدیل شده است.

رستمی دهیار روستای مهدی آباد    گفت: روستای مهدی آباد در ۵۵ کیلومتری جاده بین المللی قاین -خاف واقع شده است و ۱۸۰ خانوار جمعیت دارد.

او با اشاره به اینکه در این منطقه مردم با مشکل گاز ، اینترنت و  نبود آنتن دهی خط ایرانسل مواجه هستند افزود: مشکل حصار کشی و مختلط بودن دانش آموزان  دبیرستان  از دغدغه های اصلی این روستا است.

رستمی ادامه داد: دانش آموزان  مدرسه شهید قیاسی خصوصا دختر‌ها  زنگ تفریح و  ورزش ندارند و به دلیل اینکه  مدرسه کنار جاده اصلی واقع شده کامیون‌های سنگین توقف می کنند و از محیط فضای مدرسه برای پارکینگ ماشین استفاده می کنند.

دهیار روستای مهدی آباد اظهار کرد: دانش آموزان  مدرسه شهید قیاسی خواهان حصار کشی برای اطراف مدرسه هستند تا بتوانند از محیط آن   و سرویس بهداشتی استفاده کنند.

بیکی مدیر کل نوسازی مدارس در رابطه با مشکل این مدرسه گفت: تعدادی از مدارس منطقه قاین بعد از زلزله سال ۷۶ توسط آستان قدس و خیرین بازسازی شده است.

او با   اشاره به اینکه  اولویت ساخت با ساختمان مدارس و سرویس بهداشتی بوده و قرار بر این بود  که دیوار‌ها ساخته شود بیان کرد:  برای  حصار کشی این مدرسه در سال آینده  اعتباری در نظرخواهیم گرفت.