✅ خام فروشی مواد معدنی، ممنوع
🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: از خام فروشی مواد معدنی در استان باید جلوگیری شود.
ملانوری با تأکید بر این مطلب در جلسه شورای معادن استان خاطرنشان کرد: یک ماده معدنی حتی کوچک که می تواند در راه تبدیل شدن به مصنوعات پایین دستی، کلی اشتغال و سرمایه ایجاد کند و باعث رشد و رونق اقتصادی شود را در قالب خام فروشی با کمترین ارزش ریالی عرضه می کنیم.
🔹به گفته وی؛ کمترین ارزش ریالی یک ماده معدنی مربوط به همان زمانی است که به صورت خام و بدون تغییر عرضه می گردد در حالی که با تبدیل شدن به یک محصول، ارزش واقعی خود را پیدا می کند.
🔹وی ادامه داد: در راه رسیدن به یک ماده معدنی در تمام مراحل مطالعه، اکتشاف و استحصال هزینه های زیادی می شود و حتی آسیب هایی برای محیط زیست و منابع طبیعی نیز به همراه دارد اما درست زمانی که برای تبدیل شدن به ثروت آماده می شود، آن را در اختیار دیگران قرار می دهیم که این خسارت های بسیار بزرگی را متوجه استان می کند.
🔹استاندار با تأکید بر این که ممانعت از خام فروشی مهمترین دستور کار شورای معادن استان است، گفت: بخشی از کار محوله به شورای معادن استان این است که علاوه بر بررسی مشکلات موجود، برای ارائه مشوق های خاص جهت ترغیب سرمایه گذاران برنامه های جامعی داشته باشد.
🔹ملانوری ادامه داد: مهمترین کاری که باید در شورای معادن استان صورت گیرد، این است که به عنوان یک اتاق فکر و یک قرارگاه عملیاتی بر روی گونه های مختلف مواد معدنی کار کند و برای بهره برداری هر چه بهتر و ارزش افزوده این کانی ها، بر اساس خرد جمعی برنامه ریزی نماید.
🔹وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت دستگاه های مختلف و استفاده از این قابلیت ها در قالب انعقاد تفاهم نامه نیز از دیگر وظایف شورای معادن استان است.
🔹استاندار تصریح نمود: خراسان جنوبی استانی است که در حوزه معدن صاحب نام بوده و به جهت تعدد کانی های معدنی، بهشت معادن نام گرفته است، لذا معدن از پیشران های اقتصادی این منطقه است.