🔹احسان خسروی دادستان شهرستان بشرویه در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت :
تصادفات هولناک در جاده های سطح استان همواره دغدغه ی جدی برای دستگاه قضایی بوده است .

🔹وی با اشاره به اینکه از تمام جاده های شهری و روستایی سطح شهرستان بازدید به عمل آمده است ، بیان داشت :
در بازدیدی که از جاده های سطح بشرویه داشتیم به این نتیجه رسیدیم که برای احداث و تعریض و بهبود جاده ها ، مسئولان مربوطه باید صد در صد اعتبارات را جذب کنند تا خدایی نکرده شاهد وقوع حوادث ناگوار نباشیم .

🔹دادستان شهرستان بشرویه با اشاره به اینکه وظیفه ی دادستان احقاق حقوق عامه است اظهار داشت :
پس از استعلام نواقص و خطرات احتمالی موجود در جاده ها و اعلام دقیق نقایص از ناحیه پلیس راه شهرستان ، قاطعانه به دنبال آن هستیم که حقوق عامه ی مردم اجرایی بشود و در پیگیری این امر با هیچ شخص مماشاتی نخواهیم داشت .

🔹خسروی دادستان بشرویه افزود :
از تمام ظرفیت های قانونی برای دوبانده سازی جاده های ورودی شهرستان استفاده خواهیم کرد تا این امر محقق بشود .

🔹وی گفت :
به تمامی ضابطین اعلام شده است در زمان رخداد تصادفات و حوادث درصورتی که قصوری از ادارات و ارگان ها محتمل باشد در ترسیم کروکی حتماً موضوع قید شود تا با جدیت پیگیری قانونی بشود .

🔹خسروی در پایان از مسئولین و کارکنان ادارات که ساکن بشرویه نیستند خواست تا حدالامکان از رفت و آمد روزانه پرهیز و در شهر محل کار خود ساکن شوند تا شاهد افزایش تردد جاده ای و حوادث ناگوار نباشیم .