#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

بر اساس دستور استاندار خراسان جنوبی و تصویب ستاد استانی مدیریت کرونا
از امروز اخبار و آمار مربوط به بیماری کرونا به تفکیک شهرستانها اعلام خواهد شد