مردم نیک اندیش خراسان جنوبی از ابتدای محرم تا اربعین ۲۸۷۸ واحد خون اهدا کردند.

،مدیرکل انتقال خون استان  گفت:در این مدت ۳هزارو  ۵۶۲ نفر برای اهدای خون به مراکز خون‌گیری خراسان‌جنوبی مراجعه کردند که ۲هزار و ۸۷۸ نفر شامل ۲هزار و   ۶۹۹ نفر مرد و ۱۷۹ نفر خانم موفق به اهدای خون شدند.

 

میری مقدم گفت: از این تعداد هزار و ۷۲۲نفر اهدا کننده مستمر بودند.

 

وی افزود:در مدت مشابه سال گذشته ۳هزار و ۲۸۰ واحد خون اهدا شد.

 

مدیرکل انتقال خون استان گفت: امسال به دلیل شیوع کرونا و عدم اعزام تیم سیار و فعالیت کانتینر انتقال خون، اهدای خون ۱۲درصد کاهش دارد.