مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان تعداد هزار و ۹۱۱ نفر در خراسان جنوبی برای اهدای خون مراجعه کردند که از این تعداد هزار و ۶۳۱ نفر موفق به اهدای خون شدند.

کامبیز مهدی زاده  اظهار کرد: از ابتدای ماه مبارک رمضان تعداد هزار و ۹۱۱ نفر در خراسان جنوبی برای اهدای خون مراجعه کردند که از این تعداد هزار و ۶۳۱ نفر موفق به اهدای خون شدند.

مدیر کل انتقال خون خراسان جنوبی بیان کرد: از این تعداد ۲۳۷ نفر برای اولین بار خون خود را اهدا کردند و ۴۴۲ نفر اهدا کنندگان خون باسابقه و ۹۵۲ نفر اهداکنندگان خون مستمر هستند.

مهدی زاده با اشاره به اینکه از هزار و ۶۳۱ نفر اهدا کننده خون هزار و ۴۹۸ نفر از آقایان بوده‌اند، گفت: ۱۳۳ نفر از اهدا کنندگان نیز خانم‌ها بوده‌اند.

وی با بیان اینکه در شب‌های قدر نیز ۸۳۲ نفر برای اهدای خون به پایگاه‌های انتقال خون خراسان جنوبی مراجعه کردند، اظهار کرد: از این تعداد ۷۱۹ نفر موفق به اهدای خون شدند که ۶۵۳ نفر از آقایان و ۶۶ نفر نیز خانم بوده‌اند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی درباره آمار اهدای خون در خراسان جنوبی از ابتدای سال ۱۴۰۳ نیز گفت: از ابتدای سال هزار و ۴۰۶ برای اهدای خون به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کردند که از این تعداد هزار و ۲۰۶ نفر موفق به اهدای خون شدند.

مهدی زاده بیان کرد: از هزار و ۲۰۶ نفر اهداکننده خون تعداد هزار و ۱۰۰ نفر از آقایان ۱۰۶ نفر از بانوان بوده‌اند و ۱۹۰ نیز برای اولین بار در امر خیر اهدای خون مشارکت داشته‌اند.

وی گفت :۳۳۸ نفر نیز از اهدا کنندگان خون باسابقه خراسان جنوبی و ۶۷۸ نفر نیز اهدا کنند خون مستمر بوده‌اند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور