مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی  در نشست خبری کاشت یک میلیارد درخت گفت: امسال ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار اصله نهال در استان تولید می‌شود در حالی که تعهد ما تولید پنج میلیون نهال بوده‌ است.

‌علیرضا نصرآبادی افزود: درخصوص طرح کاشت یک میلیارد درخت در استان اعتباری نداریم و از ظرفیت مردم و سازمان‌های مردم نهاد استفاده می‌کنیم، تاکنون در خراسان جنوبی از ابتدای طرح مردمی کاشت یک میلیارد نهال، ۷۰ هزار اصله نهال کشت شده‌ است.

وی گفت: در حوزه بذر پاشی هم گونه‌های بیابانی در سطح هزار و ۳۰۰ هکتار و گونه‌های جنگلی در سطح ۴۲ هکتار انجام شده‌ است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به آغاز پویش صبح زیتون به یاد شهدای مظلوم فلسطین در سراسر استان ادامه داد: این پویش در سطح کشور با کاشت درخت به یاد ۱۰۰ هزار شهید مقاومت غزه طی ۷۵ سال اخیر انجام می‌شود.

وی گفت: زیتون نماد کشور فلسطین و نماد صلح و دوستی است به همین دلیل این نهال برای اجرای پویش انتخاب شد.

همچنین با حضور مجری طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و جمعی از مسئولان استانی، اجرای طرح “هر مدرسه یک نهالستان” در خراسان جنوبی امروز در دبستان دکتر شکوهی بیرجند آغاز شد.

نوشته و خبر نگار :مهدی نقی پور و ا.حسن پور