#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس گفت: براساس آخرین وضعیت رتبه بندی میزان بروز تجمعی بیماری کرونا، شهرستان قائنات بالاترین و شهرستان نهبندان پایین ترین میزان بروز تجمعی را داشته اند.
🔸به لحاظ میزان بروز تجمعی از ابتدای شیوع اپیدمی کرونا تاکنون شهرستان قاین با میزان بروز تجمعی ۳۲۵۶ در صد هزار نفر جمعیت در رتبه ی اول، شهرستان سرایان با میزان بروز تجمعیی ۳۰۵۴ در رتبه دوم، شهرستان طبس با میزان بروز تجمعی ۲۹۲۵ در رتبه سوم، شهرستان فردوس با میزان بروز تجمعی ۲۸۶۵ در رتبه چهارم، شهرستان بیرجند با میزان بروز تجمعی ۲۸۲۹ در رتبه پنجم، شهرستان زیرکوه با میزان بروز تجمعی ۲۶۰۳ در رتبه ششم، شهرستان بشرویه با میزان بروز تجمعی۲۵۱۵ در رتبه هفتم، شهرستان سربیشه با میزان بروز تجمعی ۲۰۰۰در رتبه هشتم، شهرستان خوسف با میزان بروز تجمعی ۱۸۳۸ در رتبه نهم، شهرستان درمیان با میزان بروز تجمعی۱۷۳۸ در رتبه دهم و شهرستان نهبندان با میزان بروز تجمعی ۱۷۲۸در رتبه یازدهم قرار دارد.