رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال ۲۱ نفر در مرکز استان در تصادفات درون شهری فوت کرده اند.

 سرهنگ عباسی  با بیان اینکه شهر بیرجند بهفوت ۲۱ نفر بر اثر تصادفات درون شهری در بیرجند عنوان یکی از شهرهای بحرانی در زمینه تصادفات در کشور شناخته شده است، گفت: از ابتدای سال ۲۱ نفر در مرکز استان در تصادفات درون شهری فوت کرده اند که ۲ نفر متوفیان زیر ۵ سال و ۱۵ نفر آنها زیر ۲۵ سال بوده اند.

وی با اشاره به اینکه ۶۵ درصد متوفیان تصادفات درون شهری در خراسان جنوبی عابرین پیاده هستند گفت: ۵۵ درصد متوفیان درون شهری در مرکز استان نیز عابرین پیاده هستند.

سرهنگ عباسی با اشاره به اینکه از عوامل مهم تصادفات درون شهری نبود روشنایی کافی، پل هوایی ،ناایمن بودن گذرگاه ها و… است اظهار کرد: حدود ۱۵ درصد تصادفات در استان به دلیل سرعت بالایی خودرو و عدم کنترل خودرو است که بیش از ۸۰ درصد واژگونی خودروها در مرکز استان صورت می گیرد.

رئیس پلیس راهور استان در خصوص تعقیب و گریز موتور سواران توسط پلیس کنترل نامحسوس افزود: ۲ سال ونیم است که این موضوع صورت نمی گیرد و در ۳ مرحله به موتور سیکلت داران اخطار داده می شود و بعد از آن وسیله نقلیه راهی پارکینگ می شود.

حدیدی نژاد معاون امور عمرانی ،حمل و‌نقل و ترافیک شهرداری بیرجند گفت: امسال خط کشی معابر،اجرای سرعت کاه ها و پیاده روسازی اکثر معابر توسط شهرداری صورت گرفته است.

او در خصوص ورودی مهرشهر افزود: ۳ ورودی برای این منطقه در نظر گرفته شده است که در صورت تامین اعتبار در شورای ترافیک استان این ورودی ها بازگشایی می شوند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور