سرپرست معاونت حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی از جابه جایی ۳۲ هزار و ۳۹۲ مسافر از ابتدای شروع طرح نوروزی تا یک فروردین در استان خبر داد.

 علی اکبر مزیدی اظهار کرد: از ابتدای طرح نوروزی تا اول فروردین ۱۴۰۳ با انجام سه هزار و ۱۶۲ سفر تعداد ۳۲ هزار و ۳۹۲ مسافر در سطح استان جابه جا شدند که این عدد نسبت به زمان مشابه سال گذشته از رشد ۳ درصدی در تعداد سفرها برخوردار بوده است.

سرپرست معاونت حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: انجام ۱۸۷۶ سفر درون استانی منجر به جابه جایی ۱۷۴۶۰ مسافر شده و همچنین ۱۴۹۳۲ مسافر هم در قالب ۱۲۸۶ سفر برون استانی را صورت داده‌اند.

مزیدی افزود: ۱۷ هزار و ۵۹۰ مسافر با انجام هزار و ۲۸۶ سفر در زمان مذکور وارد استان شدند.

سرپرست معاونت حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی همچنین یادآور شد: بیشتر جابه جایی ها به ترتیب توسط اتوبوس، مینی بوس و سواری صورت گرفت.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور