تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی امسال به هزار و ۵۷۴بهره بردار این بخش در خراسان جنوبی پرداخت شد.

 مدیر سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان  پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون به ۱۵۷۴ بهره بردار کشاورزیتسهیلات پرداخت شده به این طرح‌ها را ۹میلیارد و ۱۵۰میلیون تومان اعلام کرد.

فرجامی فرد افزود:امسال ۵۶میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون بخش کشاورزی به خراسان جنوبی ابلاغ شد.

مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان گفت: این تسهیلات با نرخ سود ۱۵درصد و بازپرداخت ۵ساله به هر فعالیت فناورانه که باعث مکانیزاسیون در بخش کشاورزی شود، پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه پس از ثبت نام متقاضی، ۸۰درصد هزینه خرید ادوات کشاورزی به عنوان تسهیلات پرداخت می‌شود افزود: بیشترین پرداخت تسهیلات مربوط به خرید کمباین، تراکتور و ادوات کشاورزی بوده است.

فرجامی فرد گفت: بهره برداران علاوه بر خرید ادوات کشاورزی همچنین می‌توانند از این تسهیلات برای مکانیزه کردن فعالیت خود و تعویض سیتسم از سنتی به صنعتی می‌توانند استفاده کنند.

وی افزود: متقاضیان برای دریافت این تسهیلات می‌توانند سامانه سیتا سامانه یکپارچه اعتباری تسهیلات بانکی وزارت جهاد کشاورزی ثبت نام کنند.