#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

معاون میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی از جداسازی ارگ کلاه فرنگی از مکان فرمانداری خبر داد و گفت مالکیت آن به میراث فرهنگی استان تعلق می‌گیرد.

 

شریعتی گفت: قرار است بعد از تامین اعتبار با انجام یک دیوار کشی در اطراف ارگ کلاه فرنگی این مکان با ارزش و میراث قدیمی را از مکان فرمانداری جدا کنیم و مالکیت آن نیز به میراث فرهنگی استان تعلق بگیرد.

او افزود: در حال حاضر ورود و بازدید به ارگ کلاه فرنگی توسط عموم مردم موردی ندارد، اما در خال حاضر ورود به این ارگ با هماهنگی قبلی فرمانداری بیرجند باید صورت بگیرد.

شریعتی ادامه داد: هم اکنون تنها مرمت حوض خانه و محوطه ارگ باقی مانده است که برای آن نیز به اعتبار کشوری نیاز داریم و به همین دلیل درخواست اعتبار به تهران داده ایم.

معاون میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی اظهار کرد: امیدواریم طی سفر دوم رئیس جمهور به استان بتوانیم این اعتبار را تامین کنیم و هرچه زودتر مرمت و بازسازی ارگ کلاه فرنگی را به پایان برسانیم.