پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۱۸ هزار تن پنبه در خراسان جنوبی برداشت شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: ۷ هزار و ۱۱۴ هکتار از زمین‌های خراسان جنوبی زیرکشت پنبه است که تاکنون ۲ هزار و ۸۶۵ تن وش پنبه از سطح ۳ هزار و ۵۳۵ هکتار برداشت شده است.
اکبری با اشاره به فعالیت ۳ واحد پنبه پاک کنی در خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۴۳۲ تن وش به این کارخانه‌ها ارسال شده است.
وی میانگین عملکرد پنبه را در خراسان جنوبی ۲ هزار و ۵۶۰ کیلوگرم در هکتار اعلام کرد و گفت: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۱۸ هزار تن پنبه در خراسان جنوبی برداشت شود.