معاون میراث فرهنگی، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: ۱۰ پرونده ثبت میراث فرهنگی ناملموس تدوین و جهت ثبت در فهرست میراث فرهنگی ملی ارسال شد.

علی شریعتی منش اظهار کرد: پرونده‌های صنایع دستی به تعداد پنج مورد با عنوان‌های دانش و فن بومی و سنتی سیاه چادر بافی روستای سیدال در شهرستان نهبندان، مهارت کورگی­بافی(کرکی بافی) در شهر مود شهرستان سربیشه، مهارت ساخت کلاه پولی روستای چنشت در شهرستان سربیشه، مهارت ساخت کیسه چکن دوزی توتون و تنباکو در شهر سه قلعه شهرستان سرایان و حامل میراث ناملموس؛ استاد جمشید مودی در رشته طراحی و نقشه کشی فرش، بافت و رنگرزی قالی‌های سنتی و اصیل شهر مود شهرستان سربیشه است.

ارسال ۱۰ پرونده میراث ناملموس خراسان جنوبی برای ثبت ملی

وی یادآور شد: همچنین پنج پرونده در حوزه مردم شناسی شامل؛ مراسم روز عنّاب(عنّاب تَه کنی) در استان خراسان جنوبی، آیین و مراسم هُلوکه خوانی در ناحیه هَردِنگ شهرستان خوسف، آیین و مراسم جشن کاکُل در استان خراسان جنوبی، نان سنتی غِینیچِه در شهرستان بشرویه و حامل میراث ناملموس محمد زالی در ادبیات و بیان‌های شفاهی آیین و مراسم کشت گندم در روستای آرک شهرستان خوسف است.