#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

برداشت دو محصول گران قیمت آنغوزه‌ی شیرین و آویشن، امسال ۱۰۰ میلیارد تومان برای خراسان جنوبی ارزآوری می‌کند.

، مدیرکل منابع طبیعی استان گفت: ۳۰۰ هزار هکتار از مراتع استان دارای پوششارزآوری ۱۰۰ میلیارد تومانی دو گیاه گران قیمت برای خراسان جنوبی گیاهان دارویی است که امسال از ۱۰۰ هزار هکتار آن با پوشش مناسب، دو محصول آنغوزه و آویشن برداشت می‌شود.

نصرآبادی با بیان اینکه سطح زیرکشت آنغوزه و آویشن در استان مربوط به شهرستان‌های طبس، بشرویه، قائنات، نهبندان و فردوس است افزود: حدود هزار بهره بردار از اواسط تیر تا اواسط شهریور محصول آنغوزه و آویشن را از مراتع استان برداشت می‌کنند.

وی ارزش برداشت امسال این دو محصول را حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این ارزآوری با برداشت ۳۵ تن آنغوزه و ۱۰ تن آویشن حاصل خواهد شد.

 

  • مدیر کل منابع طبیعی استان افزود: ۹۷ درصد آنغوزه برداشت شده از مراتع استان به صورت شیرابه به کشور هندوستان صادر می‌شود که این کشور پس از فرآوری، محصول را با نشان اقتصادی خود به اروپا صادر می‌کند.

نصرآبادی افزود: افرادی که با مجوز منابع طبیعی، برداشت گیاهان دارویی و دیگر محصولات مرتعی را انجام می‌دهند، موظفند دو برابر سطح بهره برداری شده را با همان گونه‌ی برداشت شده و یا دیگر گونه‌های بومی استان، کشت و احیاء کنند که امسال پیش بینی می‌شود در همین خصوص ۱۵ هزار هکتار از مراتع استان با نظارت منابع طبیعی احیا شود.