فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی گفت: اردوهای جهادی دانشجویان را با واقعیات جامعه آشنا می‌کند.

 سردار محمدرضا مهدویدر بازدید از گروه‌های جهادی دانشجویی مستقر در شهرستان‌های درمیان و زیرکوه، گفت: حرکت‌های جهادی دانشجویی مزایای بسیار خوبی برای جهادگران دارد.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه دانشجویان مدیران آینده فرهنگ و آموزش در کشور هستند، بیان کرد: دانشجویان به ویژه دانشجو معلم‌ها که پس از اتمام دوران تحصیل وارد چرخه کار و آموزش در کشور می‌شوند، به واسطه شناختی که دانشجویان جهادگر در دوران خدمات جهادی از مناطق مختلف و محروم کشور و سطح دانش جامعه کسب می‌کنند، در آینده شغلی خود به راحتی و با تجربه کافی می‌توانند این مسائل را رفع کند.

مهدوی، به ثواب و اجر معنوی بالای خدمات جهادی اشاره کرد و افزود: اردوهای جهادی به لحاظ دنیوی یک دوره کارورزی و حرکت میدانی برای دانشجویان در راستای تطبیق دانش آموخته شده در قالب طرح‌ها و پایان نامه‌ها با وضعیت موجود و رفع چالش‌ها و مشکلات است.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) استان به خدمات پزشکی ارائه شده توسط پزشکان جهادگر کشور در مناطق مرزی و محروم استان در طول سال اشاره کرد و گفت: بسیاری از مراجعات به این پزشکان که بیماری آن‌ها در این مناطق قابل درمان نیست توسط پزشکان به مطبشان در تهران یا سایر استان‌ها جهت درمان به صورت رایگان یا حداقل مبالغ دعوت می‌شوند.

وی عنوان کرد: یکی از برکات اردوهای جهادی این است که ما را با واقعیت‌های جامعه به شکل میدانی آشنا می‌کند، وقتی که واقعیت‌ها به دست می‌آیند از تجربه جهادی به نفع مردم در حل مشکلات آن‌ها استفاده می‌شود.

مهدوی خطاب به دانشجویان جهادگر، اظهار کرد: شما عزیزان که پا در رکاب کار جهادی گذاشتید، بسیار حرکتِ پسندیده‌ای را به لحاظ خودسازی، برخورداری از معنویت، خدمت رسانی و رفع مشکلات مردم مناطق محروم انجام دادید.

وی ادامه داد: قطعاً این خدمات در زندگی و آینده شما اثرات معنوی و مادی فراوانی همراه با کسب تجربیات فراوان به همراه دارد.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) استان گفت: امروز دغدغه و مشغله‌های زندگی شهری شاید امکان فکر کردن به مشکلات و مسائل نیازمندان را به بسیاری از افراد ندهد، اما جهادگران به واسطه حضورشان در مناطق محروم و کم برخوردار کشور با مشکلات، معضلات، آسیب‌ها و کمبودهای این مناطق آشنا می‌شوند.

مهدوی افزود: بسیاری از فرزندان همین روستاها و مناطق محروم اگر حمایت آموزشی و تحصیلی صحیحی شوند قطعاً به مدارج عالی و مدیریتی در آینده می‌رسند همان طور که قبلاً بوده است.

وی خطاب به دانشجویان جهادگر بیان کرد: از الان می‌توان برای رفع مشکلات آینده جامعه برنامه‌ریزی کرد.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) افزود: از شما دانشجویان و جهادگران تقاضا دارم که نگاه معنوی به این اردوها داشته باشید و از این فرصت نهایت بهره‌مندی را داشته باشید.

وی خطاب به مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان بیان کرد: شناسایی مناطق محروم با هدف گذاری باشد و اعزام تیم‌های جهادی به مناطق محروم و نیازمند استان براساس نیاز هر منطقه و تخصص هر دانشجو صورت گیرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور