– معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد مرگ مادران ناشی از بارداری پرخطر استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن ۱۳.۷ درصد کاهش‌ داشته است.

مهیار محمدی فرد  افزود: بارداری‌های پرخطر طیف وسیعی از بارداری را شامل می‌شود در واقع هر شرایطی غیر از شرایط فیزیولوژیک و نرمال که در بارداری پیش می‌آید، مادر را در این طیف قرار می‌دهد.

وی گفت: به دنبال این هستیم که در سال جاری با افزایش سطح و تعداد مراقبت‌ها، آمار مرگ مادران باردار در شهرهای زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی به صفر برسد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تصریح کرد: کاهش میزان مرگ‌ و میر مادران یکی از شاخص‌های مهم توسعه و سلامتی جوامع از سوی سازمان بهداشت جهانی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: با ارتقای کیفیت خدمات درمانی برای مادران باردار شاهد ارتقای این شاخص‌ها بوده‌ایم به‌ طوری که تعداد مرگ‌ و میر مادران باردار سال گذشته در استان خراسان جنوبی یک مورد بوده است.

محمدی فرد افزود: استانداردسازی سطح‌بندی خدمات مامایی، مشارکت همکاران معاونت درمان در اعزام‌ مادران باردار، توانمندسازی کارکنان و تقویت کمیته‌های تخصصی تصمیم‌گیری در موارد مادران نیازمند مراقبت ویژه (پرخطر) از جمله مهمترین اقدامات در راستای کاهش مرگ‌ و میر مادران باردار بوده است.

وی بیان کرد: ارتقای کیفیت خدمات به مادران و نوزادان در استان از اولویت‌های دانشگاه است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به افزایش زایمان ایمن در مراکز درمانی استان اشاره کرد و گفت: دانشگاه با برنامه‌های هدفمند و بهره گیری از ظرفیت مراکز جامع سلامت شهری و خانه‌های بهداشت روستایی آموزش‌های لازم را به مادران باردار برای انجام تمرینات بدنی سبک، راه رفتن در منزل و تحرک کافی، رعایت نکات ایمنی، اصول بهداشتی و تغذیه‌ای و حفظ آرامش ارایه می‌دهد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور