#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی و عضو شورای اجرایی جمعیت هلال احمر شهرستان طبس در دیدار با رئیس هلال احمر طبس گفت: سه موضوع اصلاح ساختار اداری و تعیین جایگاه حقیقی شعبه ویژه طبس پس از آنکه ارتقاء یافته و نیاز به تشکیلات جدید دارد، تسریع در راه اندازی نمایندگی‌های دستگردان و دیهوک و احداث پایگاه بین المللی امداد و نجات حوزه معادن شهرستان از جمله مواردی است که در تهران پیگیر هستم و شورای اجرایی هم در صحنه پیگیری‌ها باشند.

آزاد رئیس هلال احمر شهرستان طبس گفت: ارتقاء شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان طبس به شعبه ویژه و معاونت مدیر عامل، تأمین ۴ دستگاه ماشین‌آلات امدادی و لجستیکی، به کارگیری ۷ نیروی جدید، تأمین تجهیزات جدید امدادی مورد نیاز در آب، آغاز احداث ۳ پایگاه جدید امداد و نجات، تأمین اعتبار بهسازی سالن همایش، تأمین اعتبار برای رفع نیاز بیماران صعب العلاج از جمله مواردی است که در نهایت با پیگیری‌های جدی نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی و مساعدت رضایی مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی و جدیت شورای اجرایی شعبه ویژه طبس انجام شده است.

افزایش اعتبارات احداث و افزایش تعداد پایگاه‌های امداد و نجات، افزایش تجهیزات امدادی، راه‌اندازی نمایندگی‌های جمعیت هلال احمر در بخش‌های دستگردان و دیهوک و افزایش نیروی انسانی از جمله موارد مطالبه شعبه ویژه طبس بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی در این زمینه گرفته شد.

در این جلسه رضایی مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی نیز حضور داشت