استاندار خراسان جنوبی از نظر مساعد معاون وزیر بهداشت با توسعه زیرساخت های بهداشتی و درمانی در استان خبر داد.
دکتر قناعت با اعلام این خبر از نتایج نشست خود و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت و خاطرنشان کرد: این دیدار با هدف پیگیری مصوبات سفر معاون وزیر به استان صورت گرفت.
?وی تصریح کرد: در این دیدار با اشاره به وضعیت موجود استان، بر ضرورت توجه ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حوزه بهداشت و درمان خراسان جنوبی تأکید شد .
?به گفته وی؛ ارتقاء حوزه سلامت استان با نگاه ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مهمترین مطالبه استان در این نشست بود.
?استاندار اظهار داشت: موضوع شتاب بخشیدن به روند اجرای پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی از جمله بیمارستان ها، کلینیک ها، مراکز درمان بستر، پانسیون های پزشکی و …، اخذ مجوز افزایش نیروی انسانی، تأمین تجهیزات بهداشتی و درمانی و … از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.
?قناعت با اشاره به نگاه مثبت دکتر رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به استان خراسان جنوبی، گفت: قول مساعد معاون وزیر مبنی بر پیگیری مسایل استان از مهمترین نتایج این دیدار بود.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور