مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی از ارائه ۲۴۱ هزار و ۴۰۱ نفر ساعت آموزش در آموزشگاه‌های آزاد استان خبر داد.

ر سه ماه ابتدای سال در آموزشگاه‌های آزاد استان یک هزار و ۶۹۴ نفر در ۴۸۴ دوره آموزشی با گذراندن ۲۴۱ هزار و ۴۰۱ نفر ساعت آموزش، یک مهارت جدید آموختند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی افزود: پیش بینی می‌شود تا پایان امسال بیش از یک میلیون و ۳۴۸ هزار و ۳۸ نفر ساعت آموزش در ۱۲۵ حرفه در آموزشگاه‌های آزاد استان ارائه شود.

وی بیان کرد: هم اکنون در خراسان جنوبی ۴۱۶ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای به همراه  ۱۹ مرکز دولتی مهارت آموزی، ترویج و آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای را انجام می‌دهند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور