مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: طی حضور گروه جهادی دندانپزشکی منتظران ظهور چهار هزار خدمت درمانی و دندانپزشکی به مردم مرزنشین شهرستان سربیشه با اعتبار چهار میلیارد تومان ارائه شد.

، مهدی هنری در حاشیه بازدید از گروه جهادی منتظران ظهور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این گروه جهادی دندانپزشکی از دهم تا پانزدهم خرداد در بخش درح شهرستان سربیشه حضور داشت.

وی با اشاره به فعالیت ۶۰ دندانپزشک، دستیار دندانپزشک و تیم دندان‌سازی از سراسر کشور در این گروه جهادی، افزود: گروه جهادی دندانپزشکی منتظران ظهور برای ششمین سال در خراسان‌جنوبی حضور یافته و به مردم منطقه درح خدمات‌رسانی داشته است.

هنری خاطرنشان کرد: در مدت یاد شده این گروه جهادی به بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در روستاهای اطراف خدمات دندانپزشکی ارائه کردند.

مسئول بسیج سازندگی خراسان‌جنوبی بیان کرد: با همراهی این گروه جهادی خدمات تخصصی از جمله درمان ریشه و عصب کشی، جراحی و کشیدن دندان، ترمیم و پر کردن، کار تخصصی کودکان، جِرم‌گیری، ساخت پروتزهای دندانی به مردم ارائه شده است.

هنری تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از اقدامات ویژه این گروه ساخت دندان مصنوعی و پروتز دندان بوده، تعداد ۸۰ فک دندان مصنوعی در این اردو ساخته شد.

وی با اشاره به اینکه بیش از چهار هزار خدمت درمانی در این مدت به مردم بخش درح ارائه شده، گفت: برآورد مالی این خدمات به چهار میلیارد تومان رسید که در این شرایط اقتصادی و مشکلات درمانی و بهداشت دهان کمک قابل توجهی به مردم مرزنشین خراسان جنوبی است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با توجه به‌ اعلام آمادگی گروه جهادی دندانپزشکی برای تمرکز فعالیت در ۵ سال آینده در استان تأکید کرد: در صورتی که استانداری و دستگاه‌های اجرایی و نهادها نسبت به حمایت و پشتیبانی مناسب از گروه جهادی اقدام کنند و حداقل حمایت های مالی بابت تامین مواد مصرفی انجام گیرد زمینه حضور چند ساله این گروه جهادی فراهم خواهد شد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور