پروژه حفاظت قرق و مدیریت چرا و خرید حقوق در راستای مقابله با پدیده گرد و غبار در ۶ شهرستان استان خراسان جنوبی در حال اجراست

حسن اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از اجرایی و عملیاتی شدن پروژه حفاظت قرق و مدیریت چرا و خرید حقوق در راستای مقابله با پدیده گرد و غبار در ۶ شهرستان استان خراسان جنوبی خبر داد. اکبری گفت : سال گذشته ب ال غ بر ۷ میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به استان خراسان جنوبی در راستای مقابله با پدیده گردو غبار اختصاص یافت که از این میزان اعتبار، مبلغی بالغ بر یک میلیارد و هشتصدمیلیون تومان درجهت حفاظت قرق و مدیریت چرا هزینه شد. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: این پروژه در ۲۶۰۰۰ هکتار از مناطق تحت مدیریت استان (منطقه حفاظت شده شاسکوه ،منطقه حفاظت شده مظفری ،منطقه حفاظت شده درمیان سربیشه ، پناه گاه حیات وحش نایبندان طبس و پناه گاه حیات و حش رباط شور) در حال انجام می باشد. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هدف از اجرای این پروزه را در مناطق تحت مدیریت استان ،اقدامات پیشگیرانه و مقابله با بروز پدیده گرد و غبار در استان عنوان کرد و گفت: بر اساس این پروژه و قراردادهایی که در اینخصوص منعقد شده ،اجرا کنندگان این پروژه ملزم هستند تا در خصوص مراقبت و پیشگیری از چرای غیرمجاز و تخریب عرصه های طبیعی با فراهم کردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز ، اقدامات لازم را انجام دهند.اکبری در ادامه بیانات خود در خصوص اجرای این پروژه در سطح استان خراسان جنوبی ، از آموزش و برگزاری کارگاههای آموزشی در قالب این پروژه به عنوان یکی از نکات مثبت این طرح نام برد و گفت: بر اساس قراردادهای منعقده در کلیه شهرستانهای ی که این پروژه در حال اجرا می باشد کارفرما ملزم به ارائه آموزش های زیست محیطی بر اساس سرفصلها و بسته های آموزشی تهیه و تعریف شده از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان می باشند. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: این کارگاههای آموزشی ویژه دبیران ، اساتید، مربیان ، مرتعداران ،دامداران ، دهیاران ، اعضای شوراها و دانش آموزان روستاهای حاشیه مناطق در جهت تبیین نقش مراتع و جلب مشارکت در پیشگیری از تخریب مرتع ، کنترل فرسایش و جلوگیری از ایجاد گرد و غبار در حال برگزاری می باشد.