کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی وزش باد شدید و در برخی نقاط خیلی شدید از هفته آینده در استان خبر داد.

 خانم زارعی گفت: براساس نقشه‌های پیشیابی هواشناسی امروز و فردا ضمادامه فعالیت باد‌های ۱۲۰ روزه در خراسان جنوبین کاهش وزش باد، دمای هوا افزایش می‌یابد وتاحدودی هوا گرمتر می‌شود.

وی افزود: به تدریج با تقویت باد‌های ۱۲۰ روزه از اواخر وقت شنبه هفته آینده وزش باد‌های شدید در برخی نقاط خیلی شدید و گردوخاک سبب کاهش میران دید افقی به خصوص در نیمه شرقی استان خواهد شد.

در ۲۴ ساعت گذشته بیرجند و سربیشه با ۱۷ درجه سیلسیوس خنک‌ترین و دهسلم نهبندان و طبس با ۴۲ درجه سیلسیوس گرمترین نقاط استان بودند.

تغییرات دمایی در مرکز استان هم بین ۱۷ و ۳۴ درجه ثبت شد.