مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه اخلاق مداری و کار جهادی ویژگی فعالان رسانه‌ای بسیج است، گفت: دروغ پردازی تنها هنر رسانه غرب است.

علی فرخنده، در جلسه هم اندیشی مسئولین فضای مجازی بسیج استان با بیان اینکه هدف رسانه غرب این است که بیان کند آینده انقلاب آینده تاریکی است، اظهار کرد: تکلیف ما با توجه به سیاست‌های رسانه‌ای غرب تکلیف ما را سخت کرده است.

وی با تاکید بر تقویت اخلاق مداری و کار جهادی، تلاش برای برجسته سازی حقایق انقلاب و افزایش سطح سواد رسانه‌ای جامعه، افزود: دست غرب از مبانی خالی است بنابراین از تکنیک تخریب استفاده می‌کند اما در مقابل اسلام می‌گوید اصول دین تحقیق است و باید فرد خود به این نتیجه برسد که خدا وجود دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه بیشترین سانسور خبری در رسانه‌های  غرب صورت می‌گیرد، اظهار کرد: رسانه غرب قائل به آزادی بیان نیست، اما ما در حوزه اخلاق باید از جنجال‌های رسانه ای بپرهیزیم.

فرخنده با بیان اینکه در حرکت به سمت شکل گیری تمدن اسلامی هستیم، تصریح کرد: طبق فرموده مقام معظم رهبری باید حرکت آرمانی مبتنی بر واقعیت داشته باشیم.

وی با بیان اینکه آنچه انتظار داریم و وجه تمایز ماست این است که در حوزه نقد وارد جریان نق زدن نشویم، افزود: باید با استدلال صحبت کرد، اما جریان نق دنبال حرف زدن بدون استدلال است، اما ما باید به عنوان جیران نقد وارد فضای رسانه شویم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با تاکید بر برجسته سازی نقاط مثبت طرف مقابل، یادآور شد: اخلاق مداری و کار جهادی ویژگی فعالان رسانه‌ای بسیج است و کسی که وارد جیران نقد می‌شود باید اهل ارائه راهکار نیز باشد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور