#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸با پیگیری نماینده مردم بیرجند،درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی و موافقت وزارت بهداشت و درمان، تعدادی واکسن کرونا، (فوق العاده از سهمیه) به خراسان جنوبی اختصاص یافت.