🔹فرماندار ویژه طبس عنوان کرد :
دستگاههای اجرایی شهرستان نسبت به جذب اعتبارات اختصاص یافته اهتمام بورزند.
🔹#مشروح گزارش محمد جواد فلاحی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس در خصوص توزیع اعتبارات استانی در راستای اجرایی شدن مصوبات سفر استاندار خراسان جنوبی به شهرستان طبس را در ادامه بخوانید

کمک به مجتمع فرهنگی هنری ارشاد ۵ میلیارد ریال
🔹 برق رسانی به کال جنی در راستای تکمیل زیر ساخت های گردشگری شهرستان ١ میلیارد ریال
🔹 تکمیل زیر ساخت کاروانسرای جوخواه ۵٠٠ میلیون ریال
🔹تکمیل سالن ورزشی جوخواه ٢ میلیارد ریال
🔹 کمک به تکمیل و توسعه عمرانی در بلوار امام رضا ع شهر دیهوک ۴ میلیارد ریال
🔹استخرهای ذخیره آب شهرستان ١/۵ میلیارد ریال
🔹 کمک به تکمیل زیرساخت های گردشگری و صنایع دستی روستای نایبند ١ میلیارد ریال
🔹 کمک به بازاچه صنایع دستی دیهوک ١ میلیارد ریال
🔹تکمیل چمن ورزشی دیهوک ٣ میلیارد ریال
🔹تکمیل و ساخت بلوار آیت الله واعظ طبسی ۴ میلیارد ریال
🔹 کمک به ادامه ساخت مرکز جامع سلامت عشق آباد ١/۵ میلیارد ریال
🔹 کمک به مرمت و بازسازی جاده های روستایی سمباه، پده بید، کلاته رضا قلی ۵ میلیارد ریال
🔹توسعه و کمک به ساخت پروژه جاده سلامت حاشیه بلوار امام علی ع عشق آباد ٢/۵ میلیارد ریال