#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

بیش از ۲۳ میلیارد تومان برای توسعه محلات عشایری شهرستان‌های نهبندان و سربیشه اختصاص می یابد

نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان وسربیشه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدار خود با رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: در این جلسه مقرر شد با پیگیری‌های صورت گرفته اقداماتی در زمینه افزایش دبی و تجهیز چاه برای طرح آبرسانی به محلات عشایری قلعه ریگ و ملک پارویی که در ماه‌های گذشته انجام شده بود و در زمینه انتقال آب به محلات عشایری مذکور، مطالعات در حال انجام است و مقرر شد برای اجرا، ۱۰ میلیارد تومان از محل منابع ملی سازمان اختصاص یابد.

آقای نخعی افزود: در طول دو سال گذشته در زمینه طرح آبرسانی خواجه منجیکوه مختص تعدادی از روستا‌های مرزی شهرستان‌های نهبندان و سربیشه، پیگیری‌های زیادی صورت گرفت که سبب بهره‌برداری کامل از فاز یک و بخش‌های عمده فاز دو شده است، مقرر شد به منظور اجرای فاز نهایی (فاز سوم)، ۶ میلیارد تومان از محل منابع ملی سازمان اختصاص یابد.

وی با اشاره به اهمیت راه عشایری خاکک به چاه عباس اردونی به عنوان یکی از جاده‌های بسیار مهم در مناطق مرزی نهبندان و سربیشه، گفت: مقرر شد به منظور شروع عملیات اجرایی جاده مذکور با مشارکت اداره کل راهداری مبلغ ۷ میلیارد تومان از محل منابع ملی سازمان عشایر اختصاص یابد.

نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان وسربیشه در مجلس شورای اسلامی افزود: در موضوع راه عشایری کوه لوله نیز مقرر شد به منظور استمرار فعالیت و تسریع در انجام آن مبلغ پانصد میلیون تومان از محل منابع ملی سازمان عشایری به آن اختصاص یابد.

آقای نخعی گفت: اختصاص تسهیلات به عشایر و تعدادی تانکر آبرسانی به منظور آبرسانی سیار به محلات عشایری از جمله دیگر تصمیماتی بود که در این نشست اتخاذ شد و نوید بسیار خوبی برای عشایر شهرستان‌های نهبندان و سربیشه است.