سکان مدیریت فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی با تدبیر استاندار به نیروی جوان و خوش فکر سپرده شده است که توانسته است نقش راهبردی ارشاد را در استان احیا کند و با تغییرات در بدنه مدیریتی به پویایی این سیستم راهبردی در فرهنگ ،هنر و رسانه کمک کند وسکون چند ساله در این اداره را بشکند . مطمنا با حمایت استاندار و سیستم اجرایی دولت در استان با تکیه بر جسارت،خلاقیت ،روحیه جهادی و انقلابی مدیر جوان ارشاد نقش مردم در فرهنگ و هنر پرقدرت تر از گذشته می شود. مطمنا با در اختیار قرار دادن امکانات نرافزاری و سخت افزاری برای ایفای نقش کلیدی فرهنگ و هنر در استان و حمایت قاطع گردانندگان استان از مدیریت جهادی و انقلابی ارشاداین مهم صورت می گیرد و تا این لحظه این مدیر جوان نشان داده است که می تواند برنامه های بر زمین مانده و برنامه های جدید را اجرایی کند

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور