مدیر گروه بیماری های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از اجرای واکسیناسیون تکمیلی و بیمار یابی سل در اتباع غیر ایرانی استان خبر داد.
مهندس محمدرضا جمع آور در این خصوص گفت: برنامه تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال، سرخک و سرخجه اتباع غیر ایرانی در افراد زیر ۱۵ سال و غربالگری بیماری سل در اتباع خارجی بالای ۱۲ سال و همچنین تکمیل واکسیناسیون کووید-۱۹ در گروه های هدف از ابتدای دی در مناطق تحت پوشش دانشگاه همزمان با ۲۷ دانشگاه دیگر سطح کشور آغاز شده است.
وی افزود: با اجرای این برنامه حدود ۴ هزار و ۴۶۵ فرد زیر ۱۵ سال اتباع خارجی واکسینه و حدود ۱۱ هزار و ۹۷۶ نفر از اتباع بالای ۱۲ سال از نظر ابتلا به بیماری سل بررسی می شوند.
مهندس جمع آور ادامه داد: اتباع ایرانی که در این مناطق با اتباع غیر ایرانی زندگی می کنند نیز در این طرح تحت پوشش قرار می گیرند.
مدیر گروه بیماری های دانشگاه عنوان کرد: ضعف پوشش واکسیناسیون در کشور های همسایه و همچنین پایین بودن پوشش واکسیناسیون کودکان اتباع غیر ایرانی نسبت به کودکان ایرانی، سبب پرخطر بودن این گروه از نظر ابتلا به بیماری های قابل پیشگیری با واکسن به ویژه سرخک و فلج اطفال شده است و همچنین وجود سوء تغذیه خطر عوارض بیماری در این کودکان را بالا می برد.
وی در پایان افزود: هدف نهایی کارزار تامین و حفظ سلامتی جمعیت تحت پوشش ایرانی و اتباع غیر ایرانی می باشد و از اهداف اختصاصی ارتقاء پوشش واکسیناسیون ،ریشه کنی فلج اطفال و حفظ حذف سرخک، شناسایی بیماران سلی ،درمان و در نهایت کنترل بیماری می باشد .

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور