معاون استاندار خراسان خراسان جنوبی گفت: طرح شهید زین الدین با هدف تامین نیروهای مورد نیاز دستگاه های دولتی استان اجرا می شود.

ناصر ناصری  در شورای راهبری توسعه مدیریت استان بیان داشت: طرح شهید زین الدین با هدف اختصاص پست های سازمانی به دستگاه های استان اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه در این راستا ۸۰ پست بین دستگاه های استان توزیع شده است، افزود: از این تعداد ۲۶ پست برای سهمیه ایثارگران و معلولان مشخص شده است.

به گفته وی این نیروها بومی هر شهرستان باید باشند که هماهنگی های لازم در این خصوص با دستگاه های مربوط انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد: اعتبار مورد نیاز اجرای این طرح تامین شده و در مرحله انتشار آگهی است و تا پایان سال جاری آزمون مورد نظر برگزار خواهد شد.

معاون استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: همچنین در راستای تصمیم دولت برای تامین نیروهای مورد نیاز دستگاه های اجرایی و انتقال کارکنان از کلان شهرها، ۵۰۰ سهمیه استخدامی به خراسان جنوبی داده شده است.

ناصری خاطرنشان کرد: هشت اردیبهشت ۱۴۰۲ آزمون مورد نظر برگزار و ۴۸۶ نفر پذیرفته شده که با سپردن تعهد ۱۰ ساله به ۳۴ دستگاه استان، مشغول کار شده اند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور