#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان‌جنوبی با اشاره به اجرای طرح حبیب در خراسان جنوبی گفت: در این طرح جوانان مؤمن و مسجدی به سراغ افراد مسن و کهن‌سالی که فرزندان آنان در استان نیستند، رفته و در رفع نیازهای آنان از جمله در زمینه خریدهای ضروری اقدام می‌کنند.