معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: تاکنون طرح‌های آبخیزداری در ۲۶۴ سازه کوچک و بزرگ استان ایجاد شده است.

یوسفی معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی  با اشاره به نقش مهم و موثر اجرای طرح‌های آبخیزداری در کنترل رواناب و سیلاب و جلوگیری از فرسایش خاک گفت: اجرای کامل عملیات آبخیزداری در ۱ میلیون و ۵۸۸ هزار متر مکعب از مساحت استان اجرا شده است.

او افزود: در کنار اجرای طرح‌های آبخیزداری، کنترل برداشت آب از آبخوان‌ها با مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتور بر روی چاه ها، اصلاح الگوی مصرف آب شهری و اصلاح الگوی کشت از افت یکباره آب موجود در آبخوان جلوگیری می‌کند.

یوسفی بیان کرد: تغییرات اقلیمی به ویژه افزایش دمای هوا سبب شده میزان رواناب، نفوذ آب، نامنظمی در بارش و میزان برداشت آب برای مصارف کشاورزی و آشامیدنی دچار تغییر شده و افت شدید سطح سفره آب‌های زیر زمینی را به دنبال داشته باشد.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی اظهار کرد: پارسال ۷۲ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان داری خراسان جنوبی هزینه شده است.