نماینده مردم شریف شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی و رئیس دوره ای مجمع نمایندگان استان گفت: تحقق اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیکی خواسته دیرینه مردم و نظام بوده است.

دکتر علی اربابی مدیرکل بیمه سلامت استان با نماینده مردم شریف شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.

اربابی در این دیدار الزام اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در تمامی موسسات طرف قرار داد بخش خصوصی استان از اول تیرماه را تشریح نمود.

وی ادامه داد: انجام تکالیفی که برای سازمان مشخص شده بود از جمله رفع همپوشانی ها با طرح استحقاق سنجی و گسترش و توسعه سامانه های الکترونیکی موجب توفیقاتی در زمینه کاهش هزینه ها شد که از جمله اقدامات می توانیم به اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی و رسیدگی الکترونیکی پرونده های بستری در بیمارستان اشاره کنیم.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی به کاهش هزینه از جیب مردم اشاره کرد وگفت: کاهش هزینه از جیب مردم مستلزم بودجه و یک نظم مالی درست است و اگر بخواهیم در سال جاری و همچنین آینده، ارائه خدمات بیمه سلامت به مردم دچار مشکل نشود، باید بدنبال بودجه حقیقی و واقعی و همچنین منابع پایدار باشیم.

خسروی نماینده مردم شریف شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی و رئیس دوره ای مجمع نمایندگان استان نیز در این دیدار گفت: الکترونیکی کردن نسخه ها و ارجاعات پزشکی کار بزرگی است که می تواند علاوه بر کاهش هزینه ها به عدالت در سلامت کمک کند.

وی تصریح کرد: باید همه ما دست به دست هم دهیم تا به اقتصاد کشور کمک کرده و با درایت و برنامه ریزی بتوانیم بهره وری را افزایش و هزینه ها را کاهش دهیم.

خسروی در پایان خاطر نشان کرد: در حمایت از بودجه سازمان بیمه سلامت هرکاری که بتوانیم انجام خواهیم داد.