اجتماع بزرگ همسران، مادران و دختران شاهد و ایثارگر خراسان‌جنوبی در حمایت از طرح نور(عفاف و حجاب) و فراجا در محل یادمان پنج شهید گمنام دفاع مقدس